RING OF FIRE

ontwerp van een ludiek voorwerp a.d.h.v. twee gebruikte voorwerpen (remix)

Twee reeds gebruikte objecten, een kaars en een fietsbel, werden gecombineerd tot 1 nieuw object: een ‘ring of fire’. ‘Ring’ is hier tweeledig: het object wordt gedragen als een ring, maar ‘ring’ wijst eveneens naar ‘ring’, het Engelse woord voor bellen. Een niet functionele, maar ludieke ‘fietslamp’ is het resultaat.